KIŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK) BİLGİLENDİRME METNİ

Bu metin, [Şirket Adı] tarafından sunulan hizmetler sırasında toplanan ve işlenen kişisel verilere ilişkin genel bilgileri içermektedir.

1. Veri Sorumlusu

[Şirket Adı], kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusudur. [Adres], [Telefon Numarası], [E-posta Adresi] gibi iletişim bilgilerimizle bize ulaşabilirsiniz.

2. İşlenen Kişisel Veriler

[Şirket Adı] tarafından işlenen kişisel veriler, hizmetlerimizi sunmak, müşteri ilişkilerimizi yönetmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplanmaktadır. İşlenen kişisel veriler arasında ad, soyad, iletişim bilgileri, demografik bilgiler ve ilgi alanları bulunabilir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Hizmetlerimizi sunmak ve iyileştirmek,
  • Müşteri ilişkilerini yönetmek,
  • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek.

4. Kişisel Veri İşleme Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Bu hukuki sebepler arasında sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, rızanın varlığı ve meşru menfaatler bulunabilir.

5. Kişisel Verilerin Paylaşımı

Kişisel veriler, gerekli olduğu durumlarda üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Bu paylaşımlar, yasal düzenlemelere uygun olarak ve gizliliği koruma amacıyla gerçekleştirilmektedir.

6. Kişisel Verilerin Güvenliği

[Şirket Adı], kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadır. Ancak, internet üzerinden iletişim ve veri transferi her zaman risk taşır. Bu nedenle, verilerin güvenliği konusunda mutlaka dikkatli olunmalıdır.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK kapsamında belirtilen haklara sahiptir. Bu haklar arasında bilgi edinme, düzeltme, silme, işleme itiraz etme ve veri taşınabilirliği gibi haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için bize başvurabilirsiniz.

8. İletişim

Kişisel verilerin korunması ile ilgili her türlü soru, öneri ve şikayetiniz için lütfen [İletişim Bilgileri] üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Bu bilgilendirme metni, güncellenebilir. Yapılan güncellemeler, web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

[Şirket Adı] [Tarih]